Ответ:

Аня + Таня = 40 м.

Таня + Ваня = 50 м.

Аня + Ваня = 70 м.

———————————————————

I способ:

Аня + Таня = 40                          (1)

Таня + Ваня = 50                         (2)

Аня + Ваня = 70                           (3)

из (1) уравнения: Аня = 40 — Таня из (2) уравнения: Ваня = 50 — Таня подставим в (3) уравнение: 40 — Таня + (50 — Таня) = 70

 

40 — Таня + 50 — Таня = 70

90 — 2 Таня = 70

2 Таня = 90-70

2 Таня = 20

Таня = 20:2

Таня = 10 (м.) — количество марок у Тани.

Аня = 40 — Таня = 40-10=30 (м.) — количество марок у Ани.

Ваня = 50 — Таня = 50-10=40 (м.) — количество марок у Вани.

II способ:

1) (40+50-70):2=10 (м.) — количество марок у Тани.

2) 40-10=30 (м.) — количество марок у Ани.

3) 50-10=40 (м.) — количество марок у Вани.

Ответ: у Ани 30 марок о космосе.