Ответ:

Відповідь:

Сілтеме тербелісін

f = 20 Гц

Таралу жылдамдыгының формулаға салынғанда:

v = λf

өзгерістер саны қараңыз

λ = v / f

Сілтеменің тербелісін қойып, v = 10 м / с енгізілгенде, таралу жылдамдық өлшемін есептеу мүмкін:

λ = (10 м / с) / (20 Гц) = 0.5 м

Енгізілген мәліметтерге байланысты, толқындардың таралу жылдамдығы 0.5 м әлеуметр болады.