Ответ:

мен ёктирган санат бу мен учун рассомчилик чунки мен буш вактимда расм чизаман ва менга ёкади мен рассомчилик билан куп шугулланаман .