Ответ:

Ответ по ссылке: http://reshenie-znaniya.ru/articles/gennye-mutatsii-zadachi-na-gennye-mutatsii/