Ответ:

a) NaCl = Na+ + Cl- ,

       ион Na+ и ион Cl- ;

б) KNO3 = K+ + NO3- .

       ион K+ и ион NO3- ;

в) AlCl3 = Al2+ +Cl- ,

       ион Al2+ и ион Cl- .