Ответ:

О да,мой любимый язык,родной

Секунду

Атасы уланларына къыйышып яшагъыз десе де, тынгламай болгъанлар. Бир гезик атасы:  

— Сибирткини гелтиригиз! — деген. Гелтиргенлер. Атасы, байлангъан сибирткини уланларына берип:  

— Ма, муну сындырыгъыз! — деген. Уланлары, не этсе де, сындырып бажармагъан. Атасы сибирткини алып, ону байлавун чечген ва гьар суманы айырып, уланларына берген:  

— Гьали сындырыгъыз! — деген. Бир-бирлетип тынч сындыргъанлар.  

— Гёрдюгюзмю? — деген атасы.- Бир болуп яшасагъыз, сизге бирев де батмас. Амма эришип, къыйышмасагъыз, сизин бирерлетип янчарлар.